Voor het eerst hielden Zen in Salland en Zen Zwolle Zuid samen van 22 tot en met 24 november een Zenweekend. We waren welkom op Hoeve Wetermans in Olst waar het heerlijk rustig was en wat een ideale locatie is voor een paar dagen stilte.

Er waren 14 deelnemers en voor veel van hen was het de eerste Sesshin, zoals het officieel heet. Onder leiding van Jan Klungers namen we eerst de rituelen door op vrijdagavond, zodat de rest van de dagen als vanzelf konden gaan.

Zaterdag was de dag met de meeste “zituren”. Maar er was ook ruim gelegenheid voor wandelen in de prachtige natuur rondom de Hoeve. Of je kon je terugtrekken in de comfortabele woonkamer in de Hoeve. Na de heerlijke maaltijd deed de groep in de avond een zeer ontspannen bodyscan.

Uiteraard waren er ook Dharma lessen op zaterdag en zondag van Jan en het thema was: hoe leef ik vergankelijkheid. Er was voor iedereen gelegenheid om wat te zeggen over dit thema en het kon ook tijdens het weekend als beoefening worden meegenomen. Het was mooi om te merken hoe het voortdurend zintuiglijk contact houden met de omgeving openheid, verwondering en verbondenheid teweeg bracht. 

Op zondag was het opnieuw vroeg opstaan voor Zazen, loopmeditatie en soetrazingen. Wederom tijd in de natuur en na de lunch sloten we af met Zazen en daarna mooie muziek. En we dronken een sapje bij het afscheid.

We zijn zeer blij met de reacties na afloop. En we hebben dan ook meteen besloten om volgend jaar weer een weekend te organiseren. Dat zal zijn van 13 tot en met 15 november 2020.

We willen alle deelnemers bedanken voor hun bijdrage en inzet aan de sesshin. We maakten de sesshin samen en dat was prachtig.

Het is de bedoeling om verder samen te werken. Jan Klungers zal regelmatig meezitten in de zengroepen in Zwolle. Enkele keren per jaar zullen we samen een zenzondag organiseren in het Boeddhistisch Centrum. Raamstraat 59 in Deventer. 

Voor de sesshins hebben we een potje ingesteld waarmee het mogelijk wordt om mensen die van een minimum inkomen leven een flinke korting aan te bieden voor deelname aan de sesshin. Er is al een bodem gelegd. Bijdragen zijn welkom op rekeningnummer NL77 TRIO 0390 9857 67 t.n.v. Zen in Salland onder vermelding van ‘sesshinfonds’

Voor de weekendsesshin van 13-15 november 2020 kun je je nu al vrijblijvend opgeven als belangstellende bij Bas Gemmink (3xz@ziggo.nl) of Jan Klungers (j.klungers@planet.nl).We stellen het maximum op 14 deelnemers. Je krijgt dan voorrang als we de inschrijving begin juni openen.

Vriendelijke groet,

Jan Klungers (Zen in Salland) en Bas Gemmink (Zen Zwolle Zuid)