Jan Klungers (1951)

Beoefent zen sinds 1972. Hij studeerde bij verschillende zenleraren en is sinds 1992 leerling van de Amsterdamse zenmeester Niko Sojun Tydeman sensei.

Hij werkte in de geestelijke gezondheidszorg als verpleegkundige, docent en consultant. Hij was docent verpleegkunde in het HBO en hoofdopleider van de Nederlandse opleiding tot Verpleegkundig Specialist in de Geestelijke Gezondheidszorg.

Jan Klungers ontving op 22 mei 1994 Jukai (lekenwijding) van Soten Genpo roshi. Op 30 augustus 2013 ontving hij Shukke Tokudo (monnikenwijding) van Niko Sojun Tydeman sensei. Denkai op 8 september 2013 en Denbo op 17 juni 2017.

Evelien van Leersum

Kwam na een lange spirituele zoektocht bij Zen in Salland met zen in aanraking. Vanaf die tijd is zij intensief zen gaan beoefenen. Zij verdiepte zich in de spirituele betekenis van zenbeoefening en in de betekenis die zenbeoefening heeft voor haar dagelijks leven.

Evelien beoefent zen vanaf het allereerste begin van Zen in Salland, eind 2007. Op 5 januari 2014 ontving zij Jukai van haar leraar Jan Mukan Klungers hoshi. Evelien verzorgt de introductiecursus van Zen in Salland.