Zencentrum “Zen in Salland” biedt mensen sinds 2006 de gelegenheid zen te beoefenen. De meeste activiteiten vinden plaats in Deventer, zoals de introductiecursussen en de doorlopende groep.

Zen in Salland maakt deel uit van de internationale Kanzeonsangha.

Zen in Salland wil bijdragen aan het vormgeven van een westerse benadering van zen. De verbondenheid met de 2500 jaar oude boeddhistische traditie wordt gekoesterd en daarnaast worden vernieuwingen uit de westerse cultuur in de praktijk opgenomen als zij waardevol zijn gebleken.

Zen in Salland biedt een uitgebreid programma om kennis te maken met zenbeoefening en om de beoefening verder te verdiepen en een plaats te geven in je leven.

Dit zijn onze leraren