Al jaren verzorgt Zen in Salland de stiltewandelingen in het excursieprogramma van Staatsbosbeheer IJsselvallei. Elk seizoen een wandelingin de Duursche Waarden. 

een prachtig natuurgebied aan de oever van de IJssel bij Fortmond, een buurtschap in de gemeente Olst – Wijhe. Al meer dan dertig jaar geleden is daar een verbinding gemaakt met de IJssel: de zomerdijk werd doorgestoken, zodat de rivier directe invloed kon uitoefenen op de geulen in het terrein. De vegetatie wordt begraasd door een kudde ponies en een kudde Schotse Hooglanders. Verder kan de vegetatie zich vrij ontwikkelen. De Duursche Waarden was een proefproject om uit te vinden wat er gebeurt als de rivier vrij invloed krijgt op de riviernatuur. Andere projecten in Nederland zijn vormgegeven aan de hand van wat hier is geleerd. Het gebied heeft zich prachtig ontwikkeld.

In de wandeling doen we enkele meditatieve oefeningen, verbonden met de natuur zoals die op dat moment aanwezig is. In de Duursche Waarden mag je vrij struinen. Daar maken we dan ook gebruik van. De tweede helft van de wandeling raden we de deelnemers aan om alleen een poosje rond te zwerven in het gebied. Verdwalen kun je er niet. Bijna overal is de hoge schoorsteen van de steenfabiekruïnes in beeld als oriëntatiepunt.

De wandelingen in 2020 zijn gepland op de volgende data:

5 januari

19 april

21 juni

18 oktober

De wandeling begint steeds op de parkeerplaats bij de ingang van het terrein, ’s morgens om 9.00 uur. Deelname kost € 7,50. Voor deelnemers van Zen in Salland zijn er geen kosten.

Voor navigatie: Fortmonderweg, gemeente Olst-Wijhe. De weg helemaal volgen tot je bij de parkeerplaats uitkomt.