De financiën mogen geen belemmering zijn om deel te nemen aan de activiteiten van Zen in Salland. Maar de huur moet wel betaald worden, de materialen moeten goed verzorgd zijn en zo nodig kunnen worden vervangen en we moeten een tegenvaller kunnen opvangen.

Daarop is de deelnemersbijdrage bij Zen in Salland gebaseerd. Niemand wordt betaald voor de activiteiten binnen Zen in Salland.

Het staat ieder vrij meer te betalen dan de vastgestelde deelnemersbijdrage.

Voor mensen met een laag inkomen is het mogelijk om voor een lager – niet kostendekkend – bedrag deel te nemen.

Geadviseerde deelnemersbijdrage: September tot en met december € 110,- Januari tot en met juni €165,- 10 Zittenkaart € 110,-

Je kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer NL77 TRIO 0390 9857 67 t.n.v. Zen in Salland.