Elk najaar start er een compassietraining. Compassie is het hart van onze beoefening. Het is de erkenning dat ik gewond ben en alle anderen met mij. Deze gewondheid zien opent iets. Het heeft onze liefde nodig. Niet onze strengheid en afwijzing. Liefde kan het wel uithouden met onze gewondheid. Dat noemen we compassie. Deze compassie beoefenen we. Het kan wel wat oefening en zelfonderzoek gebruiken. In de compassietraining nemen we daar de tijd voor. Een programma voor het hele seizoen met gespreid over het jaar acht bijeenkomsten. Voor elke bijeenkomst is er een tekst met een toelichting op het thema en een aantal oefeningen. Het programma is zo opgezet dat je de oefeningen kunt selecteren en toespitsen op wat jij nodig hebt.

Achtereenvolgens werken we met de volgende thema’s:

  • De geest tot rust brengen
  • Het lijden zien en erkennen bij zichzelf en anderen.
  • Zorgzaamheid Medevreugde.
  • Je ouders/opvoeders.
  • Mensen die je iets hebben aangedaan.
  • Mensen die jij iets hebt aangedaan.
  • Compassieoefening in meditatie: tonglen. De compassietraining begint op 7 maart 2019. Elke week in de maanden maart en april is er een bijeenkomst van anderhalf uur . Steeds op donderdagavond van 19.00 – 20.30 uur. Enige ervaring met meditatie is nodig om mee te kunnen doen. Minimumeis: een klein half uur stil kunnen zitten op een stoel. Deelnemersbijdrage € 100,- Opgave: zeninsalland@kpnmail.nl

De compassietraining begint op 7 maart 2019. Elke week in de maanden maart en april is er een bijeenkomst van anderhalf uur . Steeds op donderdagavond van 19.00 – 20.30 uur. Enige ervaring met meditatie is nodig om mee te kunnen doen. Minimumeis: een klein half uur stil kunnen zitten op een stoel. Deelnemersbijdrage € 100,-

Opgave: zeninsalland@kpnmail.nl