Elk jaar staat er een compassietraining op het programma van Zen in Salland. Compassie is het hart van de zenbeoefening. Het is de erkenning dat iedereen in zijn leven zo zijn verwondingen oploopt. Die erkenning opent iets, het roept op tot liefde, niet tot strengheid en afwijzing. Dat noemen we compassie. Deze compassie beoefenen we. In de compassietraining nemen we daar de tijd voor. Een programma met acht bijeenkomsten met telkens een tekst met een toelichting op het thema en een aantal oefeningen. Het programma is zo opgezet dat je de oefeningen kunt selecteren en toespitsen op wat jij nodig hebt.

Achtereenvolgens werken we met de volgende thema’s:

  • De geest tot rust brengen
  • Het lijden zien en erkennen bij zichzelf en anderen.
  • Zorgzaamheid Medevreugde.
  • Je ouders/opvoeders.
  • Mensen die je iets hebben aangedaan.
  • Mensen die jij iets hebt aangedaan.
  • Compassieoefening in meditatie: ‘tonglen’ (meditatievorm om liefde en mededogen in ons te versterken).

Enige ervaring met meditatie is nodig om mee te kunnen doen. Minimumeis: een klein half uur stil kunnen zitten op een stoel.

Voor inlichtingen over de eerstvolgende compassietraining, vul het contactformulier in.