Zen in Salland

In stilte ontdek je waar je leven over gaat
Programma’s op maat


Zen in Salland kan – beperkt – op verzoek een programma op maat verzorgen zoals:

* Workshops
* Gastlessen
* Lezingen
* Stiltewandelingen
* Individuele coaching bij het leren omgaan met ziekte en pijn (geen therapie)

Neem hiervoor contact op via zeninsalland@kpnmail.nl